[rev_slider alias="about-us-page-1-animated"]

Resultatet av lång forskning

I över 40 år har Charlotte Erlanson-Albertsson – professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet – forskat kring kostens betydelse för människans hälsa och välmående. De senaste 20 åren har Charlotte och hennes team fördjupat sig i aptitreglering och energibalans.

Aptit är inte bara ett beteende. Aptit är en biokemisk och fysiologisk reglering i kroppen som till största delen styrs från hjärnan efter input från – i första hand – mag- och tarmkanalen. Charlotte blev intresserad av orsaken till att den mat vi äter idag lätt leder till överkonsumtion, övervikt och de komplikationer som följer av det. Hon började studera mekanismer för detta.

Charlotte och hennes forskarteam hittade signaler som reglerar hur mycket vi äter av protein, fett och kolhydrater, samtidigt som de kunde konstatera att socker, eller kombinationen av fett och socker, är det som främst gör att vi blir överviktiga.

”För en god kosthållning krävs det att mage och tarm skickar signaler om mättnadskänsla till hjärnan när du ätit. Min forskning visar att thylakoider hjälper i detta viktiga samspel.”

Professor Charlotte Erlanson-Albertsson

CITAT

Våra hungersignaler är starkare än våra mättnadssignaler

Vi har starka hungersignaler som motiverar oss att äta, då vi saknar energi. Men vi har svaga mättnadssignaler. Samtidigt vet vi att mättnad innebär ett välmående. Mättnadssignaler aktiverar vårt belöningssystem, gör oss nöjda och låter oss använda den energi vi fått från maten. Det gör att vi går i energibalans, vilket är viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Thylakoider frisätter mättnadshormoner

Efter år av forskning kring att öka mättnadssignalerna utan att öka energiintaget, fann Charlotte att en naturlig ingrediens i gröna växter, thylakoider, frisätter mättnadshormoner när den intas tillsammans med mat. Thylakoiderna är nödvändiga för fotosyntesen, alltså växternas förmåga att utnyttja solenergi som energikälla, och de visade sig nu även skapa energi och välmående till oss människor.

Appethyl® innehåller thylakoider

De fördelaktiga hälsoeffekterna av Appethyl® har visats i flera kliniska studier vid Lunds universitet: Appethyl® främjar viktnedgång, minskar midjemått och förbättrar metabola parametrar som kolesterol- och glukosnivåer i blodet.  Appethyl® fungerar i en unik trippeleffekt: hämmar magsäckens tömning och fördröjer absorptionen av kolhydrater och fetter i tarmen, vilket utlöser frisättning av mättnadshormoner. Effekterna och användningen av thylakoider skyddas genom tre patent.

Patent

 

Studie

I en av studierna fick 35 kvinnor med BMI mellan 25 och 33 begränsa sig till tre måltider per dag och röra på sig 30 minuter per dag, under tolv veckor. Halva gruppen fick dessutom 5 gram thylakoider per dag. Så här såg resultatet ut.

Vill du läsa mer?

Här kan du ladda ner en summering av den forskning Charlotte Erlanson-Albertsson och hennes team har genomfört på Lunds universitet.

Erlanson-Albertson C et al.pdf

  • Thylakoidgruppen – viktminskning 5 kg, var mätta och nöjda mellan måltiderna.
  • Kontrollgruppen – viktminskning 3,5 kg, ville småäta mellan måltiderna.