RESULTATET AV LÅNG FORSKNING


I över 40 år har Charlotte Erlansson-Albertsson – professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet – forskat kring kostens betydelse för människans hälsa och välmående. De senaste 20 åren har Charlotte och hennes team fördjupat sig i aptitreglering och energibalans.

Aptit är inte bara ett beteende. Aptiten är en biokemisk och fysiologisk reglering i kroppen som till största delen styrs från hjärnan efter input från bland annat mag- och tarmkanalen.

Charlotte blev intresserad av varför mycket av maten vi äter idag lätt leder till överkonsumtion, övervikt och de komplikationer som kan följa av det, och började studera dessa mekanismer.

Charlotte och hennes forskarteam hittade signaler som reglerade hur vi äter protein, fett och kolhydrater samtidigt som de kunde konstatera att socker efter kombinationen fett och socker är det som gör att vi kan bli överviktiga.

Våra hungersignaler är starkare än våra mättnadssignaler

Vi har starka hungersignaler som motiverar oss att äta när vi saknar energi. Däremot har vi svagare mättnadssignaler och vi vet att mättnad innebär ett välmående. Mättnadssignaler aktiverar vårt belöningssystem, gör oss nöjda och låter oss använda den energi vi fått från maten. Detta är viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Thylakoider frisätter mättnadshormoner

Thylakoider är en naturlig ingrediens i gröna växter och är nödvändig för växters fotosyntes, dvs växters förmåga att utnyttja solenergi som energikälla. Efter år av forskning med försök att öka mättnadssignaler utan att öka energiintag fann Charlotte att thylakoider frisätter mättnadshormoner när de intas tillsammans med mat. Med andra ord, thylakoider kan skapa energi och välmående även till oss människor.

Appethyl® innehåller thylakoider

De fördelaktiga hälsoeffekterna av Appethyl® har visats i flera kliniska studier vid Lunds universitet. Appethyl® främjar viktnedgång, minskar midjemått och förbättrar metaboliska parametrar som kolesterol och glukosnivåer i blodet . Effekterna och användningen av thylakoider skyddas genom tre patent.

PATENT

Under årens lopp har Charlotte och hennes team genomfört många studier för att säkerställa thylakoidernas effekt på människans hälsa och välmående. Dessa har lett till följande patent.

Övervikt: att thylakoider motverkar övervikt och fetma.

Småätande: att thylakoider minskar sötsuget och småätande.

Prebiotisk effekt: att thylakoider stimulerar goda bakterier i tarmfloran.

STUDIE

I en av studierna fick 35 kvinnor med BMI mellan 25 och 33 begränsa sig till tre måltider per dag och röra på sig 30 minuter per dag, under tolv veckor. Halva gruppen fick dessutom 5 gram thylakoider per dag. Så här såg resultatet ut:
  • Thylakoidgruppen – viktminskning 5 kg, var mätta och nöjda mellan måltiderna.
  • Kontrollgruppen – viktminskning 3,5 k, ville småäta mellan måltiderna.
Studien genomfördes vid enheten för övervikt och diabetes vid avdelningen för arbets- och miljömedicin, Skånes universitetssjukhus (SUS), Lund, Sverige, och utformades som en enkelblind, encentrum, randomiserad och placebokontrollerad 12-veckors interventionsstudie.