RESULTATET AV LÅNG FORSKNING


I över 40 år har Charlotte Erlanson Albertsson – professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid Lunds universitet – forskat kring kostens betydelse för människans hälsa och välmående. De senaste 20 åren har Charlotte och hennes team fördjupat sig i aptitreglering och energibalans.

Aptit är inte bara ett beteende. Aptiten är en biokemisk och fysiologisk reglering i kroppen som till största delen styrs från hjärnan efter input från bland annat mag- och tarmkanalen.

Charlotte blev intresserad av varför mycket av maten vi äter idag lätt leder till överkonsumtion, övervikt och de komplikationer som kan följa av det, och började studera dessa mekanismer.

Charlotte och hennes forskarteam hittade signaler som reglerade hur vi äter protein, fett och kolhydrater samtidigt som de kunde konstatera att socker efter kombinationen fett och socker är det som gör att vi kan bli överviktiga.

Våra hungersignaler är starkare än våra mättnadssignaler

Vi har starka hungersignaler som motiverar oss att äta när vi saknar energi. Däremot har vi svagare mättnadssignaler och vi vet att mättnad innebär ett välmående. Mättnadssignaler aktiverar vårt belöningssystem, gör oss nöjda och låter oss använda den energi vi fått från maten. Detta är viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande.

Gut-Brain axis

För en god kosthållning krävs det att mage och tarm samspelar väl med hjärnan genom det som kallas gut-brain axis, det vill säga att de skickar signaler om välmående när du ätit. Detta har Charlotte och hennes forskarteam intresserat sig för och de har hittat signaler som ökar samspel mellan mage/tarm och hjärnan efter måltid.