HANNA FICK EN NY HÄLSOSAM VANA


Arbetsrelaterad stress kan vara svårt att råda bot på. För Hanna var det de små stegen i rätt riktning som gjorde den stora skillnaden.

Kost, sömn och rörelse är tre fundamentala delar för en god hälsa. Det kan ibland vara svårt att få delarna att passa ihop, särskilt parallellt med ett höga stressnivåer på jobbet och oregelbundna arbetstider.

Det finns många orsaker till arbetsrelaterad stress, till exempel höga prestationskrav, stor arbetsmängd eller ensamarbete. Modebranschen kan vara just en sådan påfrestande miljö, särskilt om man driver eget bolag. För Hanna, som driver eget modeföretag, ledde den arbetsrelaterade stressen till att hon behövde göra en stor förändring i sitt liv.

Ett steg i rätt riktning

– Jag behövde också ändra min kost. Det var då jag hittade kosttillskottet Appethyl® och det har betytt jättemycket för min kosthållning, säger Hanna.

Appethyl® blev ett steg i rätt riktning, som på sikt gjorde det lättare att förändra andra delar av livet, som att hitta nya vanor för en bättre nattsömn och se till att röra på kroppen varje dag. 

Appethyl® är ett kosttillskott som innehåller spenatextrakt med frigjorda thylakoider. Thylakoider är de klorofyllbärande delarna i gröna växters blad och är nödvändig för fotosyntesen, den process som gör att växterna kan använda solljus som energikälla.

Det visar sig att det även kan bidra till oss människors välmående genom att thylakoiderna kan vara ett stöd för en god kosthållning. Thylakoiderna frigörs inte när vi äter färsk spenat eftersom människan inte kan bryta ner de membran som omger thylakoiderna under matsmältningen. Därför finns Appethyl®.